Fest


Vi har endnu ikke lagt os fast på rammerne for en evt. Dania Cup fest. Vi har p.t. flere forskellige modeller i spil, men den endelige beslutning står og falder bl.a. med de tilbud på lokaleleje, bespisning, musik m.m., som vi er i færd med at indhente.

Endelig beslutning om evt. Dania Cup fest vil blive truffet inden vi sender bekræftelser ud til de deltagere, som pr. 1. marts 2020 har fået plads til Dania Cup 2020.

Der vil herefter være god tid til, at alle deltagere, som måtte ønske at deltage i en Dania Cup fest, kan nå at opdatere deres tilmelding med festdeltagelse, inden den endelige betaling for stævnedeltagelsen m.m. forfalder til betaling.