Deltagerbetingelser


REGLER FOR DELTAGELSE:

Fører skal være minimum 10 år (juniorførere dog kun 8 år) på stævnedagen. Både hunde med og uden stambog kan deltage. Hunden skal på stævnedagen være fyldt 18 måneder, og have en agilityresultatbog udstedt af DKK eller en anden FCI-anerkendt kennel klub. For hunde fra andre lande, der ikke nødvendigvis udsteder agilityresultatbøger, skal fører/ejer i stedet medbringe et dokument udstedt af den respektive kennel klub, der dokumenterer hvilken agilityklasse den pågældende hund er kvalificeret til at deltage i.
Hunden skal have en udvidet hundeansvarsforsikring, der dækker under udøvelse af agility.
Hunden skal endvidere mindst være vaccineret mod parvovirus og hundesyge. Vaccinationen må maksimalt være 4 år gammel. Evt. revaccination skal være foretaget senest 14 dage før første konkurrencedag. Hunde bosiddende i udlandet skal tillige være vaccineret imod rabies.
Hunden skal derudover være i god mental og fysisk sundhedstilstand.

Drægtige tæver må ikke deltage de sidste 30 dage før fødsel beregnet fra 63 dage efter første parring, ligesom tæver med hvalpe under 75 dage må ikke deltage.

Løbske tæver: Løbske tæver er velkomne til at deltage under Dania Cup. Deltagere med løbske tæver skal dog give besked om dette til stævnearrangøren, senest ved check-in. Konstateres løbetiden efter tidspunktet for første konkurrence, skal føreren straks orientere stævnearrangøren. Følgende vil være gældende for ekvipager med løbske tæver:

  • Hunden vil blive udstyret med et rødt bånd, der skal bæres synligt på hundens line.
  • Ekvipagen skal starte på den tildelte plads i respektive klasser.
  • Fører skal udvise almindeligt hensyn til de øvrige stævnedeltagere, når hunden føres rundt på og omkring konkurrenceområdet.

Manglende udvisning af hensyn kan i grove tilfælde medføre diskvalifikation for resten af stævnedagen eller for resten af stævnet efter stævnearrangørens nærmere beslutning.

Sygdom: Forhindres en dansk hund i at deltage p.g.a. sygdom, refunderes den uudnyttede del af startgebyret mod forevisning af dyrlægeattest – betalt af fører/ejer. Ved framelding tilbageholdes under alle omstændigheder et administrationsgebyr på 150,00 Dkr.

Forhindres en udenlandsk hund i at deltage efter ankomst til stævnet, gælder samme regler for refundering af startgebyr som for danske hunde. Forhindres den udenlandske hund i at deltage p.g.a. sygdom før ankomst til stævnet, skal en dyrlægeattest – betalt af fører/ejer – fremsendes til arrangøren, såfremt startgebyr med fradrag for administrationsgebyret på 150,00 Dkr. ønskes refunderet.

Kupering m.v.: Dansk opdrættede, ørekuperede hunde født efter 1. januar 1985 kan ikke deltage. Samme bestemmelse gælder for hunde født i andre lande, hvor ørekupering er forbudt. Halekuperede hunde født efter den 1. juni 1996 (bortset fra racerne Breton, Kort- og ruhåret hønsehund, Vizsla og Weimaraner) kan ifølge dansk lovgivning ikke deltage, uanset i hvilket land hunden er født. Forbuddet omfatter også hunde, som har fået halen kuperet af veterinære årsager, uanset om man har en dyrlægeerklæring. Det er endvidere ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager. For detaljerede regler og undtagelser vedr. øre- og halekupering m.v. henvises til Dansk Kennel Klubs agilityreglement.


DELTAGERBEGRÆNSNING/PRIORITERING AF DELTAGERE
:

Der vil maksimalt kunne afvikles 1500 starter pr. dag. Hver hundefører kan maksimalt tilmelde 6 starter pr. dag. Vi forbeholder os ret til at lukke for tilmelding så snart max. antal starter er nået – dog tidligst 29. februar 2020.

Der er ingen krav om tilmelding flere dage eller om sammenhængende dage. Hver dag kan principielt tilmeldes fuldstændig uafhængigt af de øvrige dage.

I tilfælde af, at max. antal starter (1500 starter) nås inden 1. marts 2020, prioriteres deltagelse i stævnet ud fra følgende kriterier:

  • Antallet af dage og starter der tilmeldes. Jo flere dage og jo flere starter der tilmeldes, des højere prioriteres tilmeldingen. Deltagere, der tilmelder minimum 2 løb pr. hund pr. dag alle 6 stævnedage gives højest prioritet.
  • Tilsagn om deltagelse som frivillig hjælper under stævnet. Højst prioritet gives til deltagere/hjælpere, der kun løber med én hund, samt deltagere, hvis ikke-konkurrerende familiemedlemmer stiller sig til rådighed som hjælpere. I prioriteringen tages der naturligvis også hensyn til hjælpere, der ikke har mulighed for at tilmelde sig for hele ugen.

For alle, der tilmelder inden 1. marts 2020 vil endelig deltagerbekræftelse eller afslag med tilbud om optagelse på venteliste blive fremsendt under for ca. 3 uger.

Fra 1. marts 2020 vil evt. restpladser blive tildelt deltagere i den rækkefølge, som de tilmelder sig stævnet online. For dem vil deltagerbekræftelse blive fremsendt snarest muligt efter tilmelding.

BEMÆRK, at enhver tilmelding først er gyldig, når særlig bekræftelse indeholdende dit deltagerregistreringsnummer (ID) samt betalingsinformation modtages pr. e-mail.

ABSOLUT SIDSTE FRIST FOR TILMELDING TIL STÆVNET ER FASTSAT TIL 20. JUNI 2020.


STARTGEBYRER (2019-priser)
:

Startgebyr skal forudbetales via bankkonto. Se nærmere under BETALING.

Startgebyr for 1. start (betales kun én gang – uanset hvilken ugedag den er placeret) – junior og senior undtaget

95,00 Dkr.

Efterfølgende officielle og uofficielle klasser samt alle junior- og seniorklasser

65,00 Dkr.

Dania Cup finalen

Gratis