Klasser


Det er vores målsætning at afvikle et konkurrencepræget agilitystævne på et højt internationalt niveau, som kan tiltrække de bedste ekvipager fra ind- og udland.

Følgende klasser vil blive afviklet på de enkelte stævnedage (ikke nødvendigvis i nævnte rækkefølge): 

 

SP1

SP1 JUN

SP2

SP2
SEN

SP3

SP
KVAL

(*)

SP
KVAL
JUN

AG1

AG1 JUN

AG2

AG2 SEN

AG3

AG KVAL

(*)

AG KVAL
JUN

AG FI-NALE

SØN

X

X

X

X

X

 

 

 X

 X

X

X

X

X

X

 

MAN

 X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

TIR

X

X

X

X

X

 

 

X

X

X

X

X

 

TOR

 X

 X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

FRE

X

X

X

X

X

 

 

X

X

X

X

X

 

LØR

 X

X

X

X

 

 

X

X

X

X

X

 

 

X

(*) = finalekvalificerende klasser
BEMÆRK: Kun åbne for deltagelse af hunde i klasse 2 og 3

STØRRELSER
Der konkurreres i 3 forskellige størrelser i henhold til FCI’s regler, defineret ud fra hundens skulderhøjde:

  • Små/mini hunde:                    Op til 34,99 cm.
  • Mellem/medium hunde:      Mellem 35,00 og 42,99 cm.
  • Store/standard hunde:         43,00 cm og derover.


ANTAL STARTER PR. KONKURRENCEDAG
Stævnet afvikles i 4 konkurrenceringe, med et gennemsnitligt antal starter på ca. 375 pr. ring pr. dag.
Der vil være en begrænsning på 6 starter pr. dag for den enkelte hundefører. Hvis du tilmeldes til stævnet med 2 eller flere hunde, skal du forvente at komme til at stå i den situation, at skulle løbe i flere ringe på samme tid. Det vil i så fald være dit eget ansvar på forhånd at træffe aftale med den ansvarlige i hver af de berørte ringe om flytning til enten starten eller slutningen på klassen (eller gruppen, såfremt der er tale om en klasse med flere banegennemgange).
Hvis du misser din plads i startrækkefølgen uden på forhånd at have truffet aftale med den ansvarlige herom, mister du retten til at starte i klassen.


UDENLANDSKE DELTAGERES INDPLACERING I DE OFFICIELLE KLASSER
Afvikles der officielle springklasser i hjemlandet, skal disse lægges til grund for indplaceringen i de danske springklasser. Hvis der kun afvikles officielle agilityklasser i hjemlandet gælder indplaceringen i disse også som indplacering i de danske springklasser.
Springresultater opnået i Danmark vedrører kun evt. oprykninger i springklasserne, ligesom agilityresultater også kun vedrører evt. oprykninger i agilityklasserne.


OFFICIELLE KLASSER
Der konkurreres i de 3 officielle klasser (klasse 1, 2 og 3) jf. FCI’s regler med danske tilføjelser jf. Dansk Kennel Klub’s agilityreglement.

Agility og Spring klasse 1
Kun åben for hunde, som ikke er kvalificeret til at deltage i hvad der svarer til FCI’s agility klasse 2 eller 3.
Oprykning til klasse 2 sker efter 8 løb i klasse 1 med 0,00 fejl under mindst to forskellige dommere. Heraf skal mindst 4 af resultaterne være opnået i agility.

Agility og Spring klasse 2
Kun åben for hunde, der har klaret oprykningskravet til klasse 2, men som ikke er kvalificeret til at deltage i hvad der svarer til FCI’s agility klasse 3.
Oprykning til klasse 3 sker efter 6 løb i klasse 2 med 0,00 fejl og en placering blandt de 20 % bedste i klassen, under mindst to forskellige dommere. Heraf skal mindst 3 af resultaterne være opnået i agility.

Agility og Spring klasse 3
Kun åben for hunde, der har klaret oprykningskravet til klasse 3. I klasse 3 deltager også hunde, som forud for konkurrencetidspunktet har opnået titler som hhv. Dansk Agility Champion/Mester og Dansk Spring Champion/Mester.

Alle hunde kan vinde certifikater i Danmark. Certifikat tildeles til den bedst placerede ikke-champion/mester med 0,00 fejl, Danskejede stambogsførte hunde, der 3 gange under mindst to forskellige dommere vinder certifikat, tildeles hhv. titlerne Dansk Agility Champion og Dansk Spring Champion, mens ikke stambogsførte hunde tildeles titlerne hhv. Dansk Agility Mester og Dansk Spring Mester.
Det er fuldstændig uden betydning om en hund er avlsgodkendt, cryptochid eller kastreret. Ekvipager, som under stævnet måtte opnå titlen som dansk SP- eller AGCH, vil i overensstemmelse med DKK’s agilityreglement blive præmieret med en særskilt ærespræmie.

Udenlandsk ejede hunde, som i forvejen er AGCH og/eller SPCH i hjemlandet skal kun opnå ét certifikat i hhv. AG og SP for at erhverve titlerne som dansk SP- eller AGCH


UOFFICIELLE KLASSER
Der konkurreres i følgende uofficielle klasser:

  • AG og SP finalekvalifikation (KVAL)
  • Juniorklasse (JUN)
  • Seniorklasse (SEN)

AG og SP finalekvalifikation (KVAL)
Disse klasser er KUN åbne for hunde i klasse 2 og 3 (ikke seniorer). Der tilstræbes en sværhedsgrad på banerne mellem klasse 2 og 3. Finalekvalifikationsklasserne giver point til den gennemgående konkurrence, der afsluttes med Dania Cup 2020 finalen på stævnets sidste dag.
Klasserne afvikles efter reglerne for åben klasse jf. DKK agilityreglement.
Der vil – afhængig af det tilmeldte antal juniorer – evt. blive afviklet en separat finale for juniorer. Nærmere kriterier herfor fastsættes senere.

Juniorklasse (JUN)
Er kun for unge hundeførere, der i det pågældende kalenderår er fyldt 8 år og ikke er fyldt 16 år (kan deltage resten af året i det kalenderår man fylder 16). I Juniorklassen må der kun være juniorføreren og hunden på banen sammen med dommeren.

BEMÆRK: Da junior KVAL-klassen afvikles umiddelbart efter og på samme bane som AG KVAL/SP KVAL, kan de deltagende hunde i junior KVAL-klassen ikke deltage i de tilsvarende klasser med anden fører.

Seniorklasse (SEN)
Kun for hunde, som på stævnedagen er fyldt 7 år. Tilmeldes hunden som senior vil den kun kunne deltage i de udbudte seniorklasser under hele stævnet. Henset til, at stævnet strækker sig over en hel uge, udbyder vi kun seniorklasser i agility og spring – altså ingen seniorløb i finalekvalifikationsklasserne.

BEMÆRK: Seniorklasserne afvikles på samme bane som klasse 2, dog uden hjul, og med nedsat springhøjde.


DANIA CUP 2020 – FINALE

Der afvikles en finale for store hunde, en for mellem hunde og en for små hunde. Deltagerantallet i finaleløbet fastsættes som 15 % af det gennemsnitlige antal deltagere i de 5 finalekvalifikationsklasser i hver af de 3 størrelser, dog maksimalt 30 store hunde og 15 mellem hhv. små hunde. Selve finalen afvikles i et løb på en agilitybane.
Resultater opnået i ugens løb tages ikke med i finalen, og er således kun afgørende for startrækkefølgen, idet hunden med færrest point i de 3 tællende løb starter sidst. Vinderen af finalen er den i finaleløbet bedst placerede hund.

BEMÆRK: Evt. juniorfinale afvikles størrelsesvis umiddelbart forud for de ordinære finaler. Juniorerne går i så fald banegennemgang sammen med de ordinære finaledeltagere i de enkelte størrelser, hvorefter de starter finalen i den pågældende størrelse. Evt. vinder af juniorfinalen kåres, når sidste juniorekvipage har løbet, hvorefter den ordinære finale løbes for den pågældende størrelse.


KVALIFIKATION TIL DANIA CUP FINALEN

Vinderen af hver af de 5 finalekvalifikationsklasser i alle 3 størrelser samt nr. 2 i hver af de 5 finalekvalifikationsklasser for store hunde, kvalificerer direkte til finalen.
For at kvalificere sig til de øvrige finalepladser (max. 10 små, 10 mellem og 20 store hunde) skal hunden have mindst 3 tællende resultater i de 5 finalekvalifikationsklasser. De 3 tællende resultater skal være fordelt med 1 i spring og 2 i agility. Med tællende resultater forstås gennemførte klasser – altså ikke diskvalifikation.
Hunden tildeles point i forhold til den opnåede placering i den pågældende klasse. Det vil sige 1. plads = 1 point, 10. plads = 10 point, 25. plads = 25 point osv. Alle tællende resultater konverteres til point. Ved mere end 3 tællende løb, er det kun det bedste spring- og de to bedste agilityresultater der tæller til den endelige finalekvalifikation.
De pointkvalificerede hunde er de hunde med laveste totale pointsum i de 3 tællende løb i finalekvalifikationsklassen.
Nærmere kriterier for kvalifikation til evt. juniorfinale fastsættes senere.